تعرفه های پشتیبانی صفحات اینستاگرام

کسب و کارتو نشون بده!!

پشتیبانی اینستاگرام

ماهیانه 1.000.000 تومان

 • بارگذاری3 پست در هفته
 • بارگذاری 1 استوری روزانه
 • تدوین 2 ویدیو ماهانه
پشتیبانی اینستاگرام

ماهیانه 1.500.000 تومان

 • بارگذاری 4 پست در هفته
 • بارگذاری 2 استوری روزانه
 • تدوین 3 ویدیو ماهانه
پشتیبانی اینستاگرام

ماهیانه 2.000.000 تومان

 • بارگذاری 5 پست در هفته
 • بارگذاری2 استوری روزانه
 • افزایش 200 فالور ماهانه
 • تدوین 4 ویدیو ماهانه
پشتیبانی اینستاگرام

ماهیانه 3.000.000 تومان

 • بارگذاری 1 پست روزانه
 • بارگذاری 4 استوری روزانه
 • افزایش 350 فالور ماهانه
 • تدوین 5 ویدیو ماهانه
جهت سفارش و درخواست طراحی قالب اینستاگرام ویژه، به لینک زیر مراجعه نمایید.
اسکرول به بالا