تعرفه پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت

6 ماهه 9.000.000 تومان

 • سئو کلمات کلیدی مربوطه
 • حفظ امنیت سایت
 • بارگذاری مقاله
 • بروزرسانی مقاله
 • تبلیغات بارگذاری محتوا در وبلاگ ها*
 • تبلیغات درج آگهی در وب سایت ها *
 • بروزرسانی افزونه
 • بروزرسانی وردپرس
 • بروزرسانی پوسته
 • بهبود سرعت سایت
 • طراحی گرافیکی مناسبتی
 • بروزرسانی گرافیک سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • کار برروی coverage سرچ کنسول
 • بروزرسانی نقشه سایت
 • فشرده سازی css , js
 • گواهی ssl
 • حفظ امنیت سایت
 • بهبود سرعت سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • رفع خطا های سرچ کنسو ل
 • بکاپ گیری ماهانه
 • رفع خطاهای فنی سایت
 • حذف دیدگاه های مخرب ( اسپم ها )
پشتیبانی سایت

6 ماهه 18.000.000 تومان

 • سئو کلمات کلیدی مربوطه
 • حفظ امنیت سایت
 • بارگذاری مقاله
 • بروزرسانی مقاله
 • تبلیغات بارگذاری محتوا در وبلاگ ها *
 • تبلیغات درج آگهی در وب سایت ها *
 • بروزرسانی افزونه
 • بروزرسانی وردپرس
 • بروزرسانی پوسته
 • بهبود سرعت سایت
 • طراحی گرافیکی مناسبتی
 • بروزرسانی گرافیک سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • کار برروی coverage سرچ کنسول
 • بروزرسانی نقشه سایت
 • فشرده سازی css , js
 • گواهی ssl
 • حفظ امنیت سایت
 • بهبود سرعت سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • رفع خطا های سرچ کنسو ل
 • بکاپ گیری ماهانه
 • رفع خطاهای فنی سایت
 • همراه با رپورتاژ
پشتیبانی سایت

12 ماهه 48.000.000 تومان

 • سئو کلمات کلیدی مربوطه
 • حفظ امنیت سایت
 • بارگذاری مقاله
 • بروزرسانی مقاله
 • تبلیغات بارگذاری محتوا در وبلاگ ها *
 • تبلیغات درج آگهی در وب سایت ها *
 • بروزرسانی افزونه
 • بروزرسانی وردپرس
 • بروزرسانی پوسته
 • بهبود سرعت سایت
 • طراحی گرافیکی مناسبتی
 • بروزرسانی گرافیک سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • کار برروی coverage سرچ کنسول
 • بروزرسانی نقشه سایت
 • فشرده سازی css , js
 • گواهی ssl
 • حفظ امنیت سایت
 • بهبود سرعت سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • رفع خطا های سرچ کنسو ل
 • بکاپ گیری ماهانه
 • رفع خطاهای فنی سایت
 • همراه با رپورتاژ
 • گوگل ادوردز
پشتیبانی سایت

6 ماهه 9.000.000 تومان

 • سئو کلمات کلیدی مربوطه
 • سئو محصولات
 • بروزرسانی سئو محصولات
 • حفظ امنیت سایت
 • بارگذاری مقاله
 • بروزرسانی مقاله
 • تبلیغات بارگذاری محتوا در وبلاگ ها *
 • تبلیغات درج آگهی در وب سایت ها *
 • بروزرسانی افزونه
 • بروزرسانی وردپرس
 • بروزرسانی پوسته
 • بهبود سرعت سایت
 • طراحی گرافیکی مناسبتی
 • بروزرسانی گرافیک سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • کار برروی coverage سرچ کنسول
 • بروزرسانی نقشه سایت
 • فشرده سازی css , js
 • گواهی ssl
 • حفظ امنیت سایت
 • بهبود سرعت سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • رفع خطا های سرچ کنسو ل
 • بکاپ گیری ماهانه
 • رفع خطاهای فنی سایت
 • حذف دیدگاه های مخرب ( اسپم ها )
پشتیبانی سایت

6 ماهه 18.000.000 تومان

 • سئو کلمات کلیدی مربوطه
 • سئو محصولات
 • بروزرسانی سئو محصولات ​
 • حفظ امنیت سایت
 • بارگذاری مقاله
 • بروزرسانی مقاله
 • تبلیغات بارگذاری محتوا در وبلاگ ها *
 • تبلیغات درج آگهی در وب سایت ها *
 • بروزرسانی افزونه
 • بروزرسانی وردپرس
 • بروزرسانی پوسته
 • بهبود سرعت سایت
 • طراحی گرافیکی مناسبتی
 • بروزرسانی گرافیک سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • کار برروی coverage سرچ کنسول
 • بروزرسانی نقشه سایت
 • فشرده سازی css , js
 • گواهی ssl
 • حفظ امنیت سایت
 • بهبود سرعت سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • رفع خطا های سرچ کنسو ل
 • بکاپ گیری ماهانه
 • رفع خطاهای فنی سایت
 • حذف دیدگاه های مخرب ( اسپم ها )
 • همراه با رپورتاژ
پشتیبانی سایت

12 ماهه 48.000.000 تومان

 • سئو کلمات کلیدی مربوطه
 • سئو محصولات
 • بروزرسانی سئو محصولات ​
 • حفظ امنیت سایت
 • بارگذاری مقاله
 • بروزرسانی مقاله
 • تبلیغات بارگذاری محتوا در وبلاگ ها *
 • تبلیغات درج آگهی در وب سایت ها *
 • بروزرسانی افزونه
 • بروزرسانی وردپرس
 • بروزرسانی پوسته
 • بهبود سرعت سایت
 • طراحی گرافیکی مناسبتی
 • بروزرسانی گرافیک سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • کار برروی coverage سرچ کنسول
 • بروزرسانی نقشه سایت
 • فشرده سازی css , js
 • گواهی ssl
 • حفظ امنیت سایت
 • بهبود سرعت سایت
 • برطرف سازی لینک های شکسته
 • رفع خطا های سرچ کنسو ل
 • بکاپ گیری ماهانه
 • رفع خطاهای فنی سایت
 • حذف دیدگاه های مخرب ( اسپم ها )
 • همراه با رپورتاژ
 • گوگل ادوردز​
اسکرول به بالا